SEO optimalizácia

Čo je to optimalizácia pre vyhľadávače a ako funguje?

Ste na začiatku svojej cesty SEO?

Možno ste už počuli, že SEO optimalizácia môže pomôcť priviesť vyššiu návštevnosť vašich webových stránok a získať vám vyššie hodnotenie vo vyhľadávačoch ako je Google, ale nie ste si istí, ako to funguje alebo na aké oblasti je  potrebné zamerať sa.

Práve teraz ste našli to najsprávnejšie miesto. Čítajte ďalej a zistite, čo by mal každý inovatívny podnikateľ, alebo digitálny obchodník vedieť o SEO.

Dobré SEO služby zahŕňajú mnoho rôznych aktivít a to napríklad:

 • Identifikácia vhodných kľúčových slov s vysokým potenciálom vyhľadávania.
 • Vytváranie vysoko kvalitného a užitočného obsahu a jeho optimalizácie pre vyhľadávacie nástroje, ale najmä pre používateľov.
 • Kvalitné spätné odkazy z vysokokvalitných a vhodných webstránok
 • Meranie a monitoring výsledkov

 

V súčasnosti je SEO optimalizácia považovaná za základnú marketingovú činnosť.

Kvalita

Všetko, čo robíme, robíme na 110%. Nemusíte sa báť, že by bol Váš projekt vytvorený nekvalitne.

História

Máme viac ako 20 rokov v oblasti digitálneho marketingu. Pre Váš projekt sme najlepšia voľba.

Cena

U nás nepreplatíte na projektoch celý majetok. Naše ceny sú dostupné pre každého.

Ohlasy

Máme za sebou desiatky projektov. Všetci naši klienti Vám povedia, že spolupráca s nami je perfektná.

Rozdiely medzi plateným a organickým vyhľadávaním

Od začiatku je dôležité, aby ste pochopili rozdiely medzi organickým, prirodzeným vyhľadávaním teda SEO a plateným vyhľadávaním, ktoré sa často označuje aj ako PPC.

Existuje päť kľúčových rozdielov:

Pozícia

Prvý rozdiel je v tom, že výsledky plateného vyhľadávania sa zobrazujú v hornej časti stránok s výsledkami vyhľadávača a pod nimi sa objavujú organické výsledky.

Čas

Ďalším kľúčovým rozdielom medzi plateným a organickým vyhľadávaním je čas. Pri platenom vyhľadávaní získate výsledky takmer okamžite, zatiaľ čo pri organickom vyhľadávaní to potrvá často týždne, mesiace a dokonca aj roky. Takže tu je potrebné si uvedomiť, že výsledky v organickom vyhľadávaní sa môžu pri správnej optimalizácii dostaviť v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte.

Platba

Pokiaľ ide o platenú reklamu za zobrazovanie výsledkov, tak tu sa platí za kliknutie na odkaz na vašu web stránku. Platíte za kliknutie (PPC) na základe momentálnej trhovej ceny vyhľadávača za kliknutie (CPC). Znamená to, že platíte poplatok zakaždým, keď používateľ klikne na vašu reklamu. Takže namiesto toho, aby ste sa spoliehali na organické zobrazovanie  vášho webu vo vyhľadávači, tak kupujete pre svoju stránku zobrazovanie vo vyhľadávači, a to tak, že zaplatíte napríklad Google, aby Google zobrazovali vašu reklamu, keď užívateľ Google vyhľadáva vaše kľúčové slovo, na ktoré túto reklamu cielite.

Pričom organické vyhľadávanie je bezplatné, avšak vyžaduje si tiež značnú investíciu zdrojov a času. Avšak na dobre vyladené SEO treba myslieť už pri tvorbe web stránok.

Návratnosť investícií

Pokiaľ ide o návratnosť investícií, v skutočnosti je oveľa ľahšie to merať pri platenom vyhľadávaní. Je to čiastočne aj preto, že spoločnosť Google poskytuje viac údajov o kľúčových slovách, ktoré môžete vidieť v službe Google Analytics. Pri platenom vyhľadávaní však návratnosť investícií môže v priebehu času stagnovať alebo aj klesať. Pri organickom vyhľadávaní je návratnosť investícií trochu ťažšie merať, ale často sa časom zlepšuje. Z dlhodobého hľadiska môže organické vyhľadávanie a SEO optimalizácia ponúkať veľmi dobrú návratnosť investícií.

Podiel organickej a platenej návštevnosti

Pokiaľ ide o podiel návštevnosti, zhruba 25% užívateľov kliknite na platené výsledky a 75% užívateľov klikne na výsledky SEO. Takže podiel kliknutí je vyšší pri organických výsledkoch. Avšak platená reklama má zasa vyššie percento konverzie ako organická návštevnosť.

Cenník služby

Podobnosti medzi plateným a organickým vyhľadávaním

Nejde iba o rozdiely ale existujú aj podobnosti medzi plateným a organickým vyhľadávaním a to:

Výskum kľúčových slov

Používate vyhľadávač na platené aj organické vyhľadávanie a obe vyžadujú, aby používateľ zadal kľúčové slovo. Takže musíte spraviť analýzu kľúčových slov pre organické vyhľadávanie, ale aj pre platené vyhľadávanie.

Cieľové stránky

Oba typy vyhľadávania vyžadujú, aby ste vytvorili cieľové stránky. V prípade SEO musí byť cieľová stránka pripojená k vášmu webu. Pri platenom vyhľadávaní to môže byť presne rovnaká cieľová stránka, akú používate aj pre organické vyhľadávanie, alebo môže to byť aj úplne samostatná stránka z vášho webu.

Návštevnosť

Generovanie návštevnosti je dôležitým cieľom plateného, ale aj organického vyhľadávania. Najdôležitejšie je, že platená aj organická návštevnosť zahŕňa určitý zámer vyhľadávania užívateľov. To znamená, že užívateľ kladie spoločnosti Google otázku alebo hľadá pre neho potrebné informácie, teda vlastne vyhľadáva s určitým cieľom a v dôsledku toho je potom pravdepodobnejšie, že po nájdení týchto pre neho potrebných informácií podniká kroky ako napríklad kúpa tovaru, alebo služby.

Čo ešte potrebujete vedieť o SEO?

V digitálnom marketigu potrebujete vedieť, ako vašu značku, webovú stránku alebo spoločnosť, správne optimalizovať vo vyhľadávačoch. To je možné len vtedy ak máte potrebné vedomosti a pochopenie toho, ako sa vyvíja SEO. Správne vedomosti a postupy SEO optimalizácie vás budú udržiavať na vrchole vyhľadávania a prinášať vám návštevnosť. Zatiaľ čo SEO a optimalizácia stránok sa veľmi často mení malými krokmi, základné kľúčové princípy zostávajú. SEO môžeme rozdeliť na tri základné komponenty s ktorými musíte byť dostatočne oboznámení:

Technická SEO optimalizácia

Technická SEO optimalizácia je proces rôznych aktivít na vašom webe, ktoré sú určené na zlepšenie SEO, ale nesúvisia s obsahom vášho webu.

On-page optimalizácia stránok

Optimalizácia na stránke

On-page SEO je tiež známe aj ako on-site SEO a vzťahuje sa na prax optimalizácie webových stránok s cieľom zlepšiť hodnotenie webových stránok vo vyhľadávačoch a získať tak organickú návštevnosť. Okrem publikovania relevantného a vysokokvalitného obsahu zahŕňa SEO na stránke aj optimalizáciu nadpisov, značiek HTML a to názov, meta a hlavičky a popis obrázkov. Zahŕňa zacielenie na správne kľúčové slová vo vašom obsahu a dá sa často vykonať aj prostredníctvom systému správy obsahu vo WordPress, alebo, Joomla a podobne.

Off-page optimalizácia stránok

Off-page SEO je čokoľvek, čo robíte mimo svojej webovej stránky, aby ste sa pokúsili zlepšiť jej hodnotenie vo vyhľadávačoch. Často sa používa ako synonymum pre budovanie odkazov, teda link building, ale OFF-PAGE SEO optimalizácia stránok v skutočnosti link building ďaleko presahuje.

SEO optimalizácia mimo stránky je proces vylepšovania hodnotenia vyhľadávacích nástrojov prostredníctvom aktivít mimo stránky. Kvalitné a relevantné spätné odkazy pomáhajú budovať lepšiu reputáciu web stránok a tak vylepšujú hodnotenie web stránky vo vyhľadávačoch.

Vyhľadávacie nástroje používajú ľudia, keď vyhľadávajú odpoveď na internete. Algoritmy vyhľadávacieho nástroja sú počítačové programy, ktoré hľadajú odpovede z rôznych zdrojov, poskytujú vyhľadávačom čo najpresnejšie výsledky, ktoré vyhľadávajú.

Vyhľadávacie nástroje sa spoliehajú na algoritmy, aby našli webové stránky kde sa nachádza čo najlepšia odpoveď a rozhodli sa, ktoré z nich sa majú zobraziť a v akom poradí, pre akékoľvek vyhľadávané kľúčové slovo.

Existujú tri fázy, ako fungujú vyhľadávacie nástroje: crawling, ktoré je fázou objavovania, potom nasleduje indexovanie, ktoré je fázou registrácie a hodnotenie, čo je fáza pre vyhľadávania.

Prvým krokom je crawling. Vyhľadávacie nástroje odosielajú webové prehľadávače, aby našli zmeny na web stránkach a objavili nové stránky a zaznamenali informácie o nich. Tieto webové prehľadávače niekedy nazývame „pavúky“ alebo „roboty“. Ich cieľom je objaviť nové webové stránky a tiež pravidelne kontrolovať obsah na stránkach, ktoré už predtým navštívili, aby sa zistilo, či sa zmenili alebo boli aktualizované.

Vyhľadávacie nástroje prehľadávajú webové stránky a pozorujú odkazy, ktoré už objavili, alebo nové odkazy, ktoré vznikli, prípadne zaznamenajú informáciu aj o zániku predtým existujúceho odkazu. Ak teda máte blogový príspevok a je prepojený z vašej domovskej stránky, keď vyhľadávací nástroj crawluje vašu domovskú stránku, potom objaví aj ďalší odkaz, ktorý začne sledovať, a môže tak potom sledovať aj ďalší odkaz na váš nový blogový príspevok.

Druhým krokom je indexovanie. Indexovanie je, keď vyhľadávací nástroj rozhodne, či bude používať obsah, ktorý objavil. Ak vyhľadávací nástroj považuje obsah na web stránke za zmysluplný, potom to zaradí do svojho indexu. Tento index sa potom používa v konečnej fáze hodnotenia. Ak je web stránka alebo časť jej obsahu indexovaná, je uložená v databáze spolu so zaindexovaným obsahom, odkiaľ môže vyhľadávač neskôr tieto informácie zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania.

Väčšina webových stránok, ktoré ponúkajú jedinečný a hodnotný obsah, sa vkladá do indexu. Webová stránka nemusí byť umiestnená do indexu, ak:

 • Jej obsah sa považuje za duplikát
 • Jej obsah sa považuje za spam
 • Je zakázane jej crawlovanie
 • Na stránke alebo doméne chýbajú prichádzajúce odkazy

SERP

Tretí krok je veľmi dôležitým krokom, a tým je poradie vo vyhľadávacom nástroji. K hodnoteniu môže dôjsť až po dokončení krokov indexového prehľadávania a indexovania. Keď teda vyhľadávací nástroj prehľadá a potom aj zaindexuje vašu stránku, môže byť vaša stránka vyhodnotená.

Existuje viac ako 200 hodnotiacich signálov, ktoré vyhľadávače používajú na triedenie a hodnotenie obsahu a všetky spadajú pod tri piliere SEO – a to technická optimalizácia, optimalizácia na stránke a optimalizácia mimo stránky. Naša tvorba web stránok myslí na všetky tri piliere. Niektoré príklady signálov, ktoré vyhľadávače používajú na hodnotenie webových stránok, sú:

 • Zisťuje sa prítomnosť kľúčového slova v Title Tag a či bolo kľúčové slovo, alebo jeho synonymum uvedené na stránke a v rámci nadpisov.
 • Rýchlosť načítania webovej stránky a či sa webová stránka načítava rýchlo a či je aj vhodná pre mobilné zariadenia. Na tom si pri tvorbe web stránok dávame veľmi záležať.
 • Reputácia web stránky a či sa webová stránka a jej obsah považujú za seriózne pre hľadanú tému.

Hlavný vyhľadávací algoritmus spoločnosti Google sa nazýva Google Hummingbird a je zodpovedný za rozhodnutie a  vyhodnotenie a následné zoradenie výsledkov vyhľadávacieho nástroja.

Spoločnosť Google má tiež sub-algoritmus vyhľadávacieho nástroja strojového učenia s názvom RankBrain. Ak RankBrain objaví slovo alebo frázu, s ktorým nie je oboznámený, používa umelú inteligenciu na lepšie pochopenie jeho pripojením k podobným vyhľadávacím dopytom. Umožňuje spoločnosti Google porozumieť týmto dotazom premenou kľúčových slov na známe témy a koncepty, čo znamená, že môže poskytnúť lepšie výsledky vyhľadávacieho nástroja, a to aj keď sú dotazy neobvyklé.

Namiesto toho, aby ste sa pokúsili mať lepšie výsledky optimalizovaným kľúčovým slovom, tak RankBrain uprednostňuje webové stránky, ktoré poskytujú vyššiu spokojnosť užívateľov a vráti radšej výsledok, ktorý používateľ očakáva.

Dobrou SEO stratégiou je optimalizácia stránok s cieľom zlepšiť skúsenosti a spokojnosť používateľa a pokúsiť sa tak čo najlepšie využiť faktor hodnotenia RankBrain.

Tri najúčinnejšie spôsoby, ako to dosiahnuť

 • Pri optimalizácii uprednostnite radšej stredne dlhé kľúčové slová a to kľúčové slová pozostávajúce z dvoch až troch slov.
 • Optimalizujte názvy a popisy stránok pre kliknutia, takže keď niekto vyhľadáva, tak na váš odkaz pravdepodobnejšie aj klikne. Miera prekliknutia je percento ľudí, ktorí vás vidia na Google a potom pokračujú tak, že kliknú na vašu web stránku.
 • Optimalizujte obsah na zvýšenie času zotrvania, čo je dĺžka času, keď ľudia zostávajú na vašej stránke a znížte mieru odchodov – percento návštevníkov, ktorí odchádzajú už po prezeraní vašej prvej stránky.

Pamätajte, že najdôležitejšie hodnotiace faktory spoločnosti Google momentálne teraz v roku 2023 sú:

 • Pravidelné publikovanie pútavého obsahu
 • Kľúčové slová v meta title tags
 • Spätné odkazy
 • Odbornosť v danom odbore
 • Pútavosť článku pre užívateľa
 • Dôveryhodnosť
 • Responzivita pre mobilné zariadenia
 • Interné odkazy
 • Rýchlosť web stránky
 • Zabezpečenie stránok SSL certifikátom
 • Scheme Marking a štruktúrované údaje
 • Kľúčové slová v URL
 • Kľúčové slová v meta popise + 19 ďalších faktorov
SEO optimalizácia pre vyhľadávače, cena, cenník, optimalizácia stránok
technický SEO audit web stránky, test, optimalizácia

Vybrali ste si túto službu?
Napíšte nám, a budeme sa Vám venovať.